روند استرداد وجه

استرداد شهریه طبق قرارداد فنی حرفه ای که داخل قرارداد ذکر شده است

ساعت پاسخگویی

از ساعت 10 الی 20

نحوه پرداخت مشتری

از طریق درگاه پرداخت اینترنتی