وورکشاپ تخصصی فیبروز به تاریخ 16 تیر 1402 در محل سالن سعادت آباد تهران توسط خانم منیر هنرمند  برگزارگردید که در آن تعداد 15 هنرجو شرکت کردند  و در پایان به هر یک مدرک سرتیفیکیت تخصصی خودشان ارايه گردید